Diensten

diensten

Aanplanten

 

We adviseren u bij de keuze van een geschikte boomsoort in functie van de standplaats en het gewenste eindbeeld. We doen de aanplant met alle nodige kennis van zaken: planttijdstip, plantdiepte, keuze van aangepast plantgoed (naakte wortel, kluit, container...), juist gebruik van steunpalen...

Vellen

Als de juiste techniek gebruikt wordt, kan een boom op een veilige manier geveld worden in een vooraf bepaalde richting.

De basistechniek voor motormanueel vellen berust op het nauwkeurig zagen van de valkerf en het gebruik maken van de breuklijst, maar om de fijne kneepjes van het vak te leren is een grondige opleiding onontbeerlijk. 

 

Demonteren

 

In een verstedelijkte omgeving of in een kleine tuin hebben we  niet altijd de ruimte of de mogelijkheid om een boom te vellen. De boom moet dan gedemonteerd worden door een klimmer op klimsporen. Na het verwijderen van de zijtakken wordt de stam van boven naar beneden in hanteerbare blokken gezaagd. Indien nodig worden de stamstukken met een katrolsysteem afgevangen door de grondman.

Andere diensten

stronken uitfrezen,

stormschade ruimen,

hout versnipperen tot bodembedekker,

regelmatig lading brandhout ter beschikking:

gratis op te halen en aan te vragen via contactpagina

 


Snoeien

 

Balder Boomverzorging heeft een uitgebreide kennis van snoeivormen en snoeitechnieken. Van begeleidingssnoei van jonge bomen tot onderhoudssnoei, uitlichten en uitdunnen van volwassen exemplaren. Als specialist in klimmend snoeien beschikken we over kwalitatief materiaal en hebben we een uitgebreide opleiding genoten. Het grote voordeel van klimmend snoeien is dat bijna  alle plaatsten in de boom bereikbaar zijn zonder de boom te beschadigen.

Kroonverankering

Een kroonverankering is een kunstmatige verbinding tussen takken onderling of tussen een tak en de stam om te verhinderen dat de tak uitbreekt.

Soms, bij een erg ongelukkige zijwind, is het niet altijd te voorkomen dat een verankerde tak toch losscheurt, het anker voorkomt dan wel dat er schade aan de omgeving ontstaat

Visuele boombeoordeling

 

Bij de kwaliteitsbeoordeling van bomen bekijken we de conditie van de boom, de breukgevoeligheid en de stabiliteit. Naarmate de boom ouder wordt verhoogt het risico op breuk of windworp en als eigenaar bent u aansprakeliijk voor eventuele schade. Laat daarom uw bomen steeds door een professional beoordelen.

QUICK LINKS

 

Home         |     Diensten

 

3 Pijlers      |     Contact

FOLLOW US

Google

GET IN TOUCH

Vestinglaan 16, 2650 Edegem