Balder Boomverzorging
Diensten

Diensten van Balder Boomverzorging

Aanplanten


We adviseren u bij de keuze van een geschikte boomsoort in functie van de standplaats en het gewenste eindbeeld. We doen de aanplant met alle nodige kennis van zaken: planttijdstip, plantdiepte, keuze van aangepast plantgoed (naakte wortel, kluit, container...), correcte verankering...

Snoeien


Balder Boomverzorging heeft een uitgebreide kennis van snoeivormen en snoeitechnieken. Van begeleidingssnoei van jonge bomen tot onderhoudssnoei, uitlichten en uitdunnen van volwassen exemplaren. 

We bepalen het juiste tijdstip voor de snoei en bespreken vooraf duidelijk wat u wel en niet mag verwachten. Een algemene stelregel bij snoeiwerken is maximaal 20% van de bladmassa in 1 snoeibeurt verwijderen. 

Als specialist in klimmend snoeien beschikken we over kwalitatief materiaal en hebben we een uitgebreide opleiding genoten. Het grote voordeel van klimmend snoeien is dat bijna  alle plaatsten in de boom bereikbaar zijn zonder de boom te beschadigen.

Vellen


Als de juiste techniek gebruikt wordt, kan een boom op een veilige manier geveld worden in een vooraf bepaalde richting.

De basistechniek berust op het nauwkeurig zagen van de valkerf en het gebruik maken van de breuklijst, maar om de fijne kneepjes van het vak te leren is een grondige opleiding onontbeerlijk. Naar gelang de omstandigheden wordt de juiste methode gekozen. 

 

Demonteren


In een verstedelijkte omgeving of in een kleine tuin hebben we  niet altijd de ruimte of de mogelijkheid om een boom te vellen. De boom moet dan gedemonteerd worden.

Dat kan door een klimmer op klimsporen of door gebruik te maken van hoogwerker. Na het verwijderen van de zijtakken wordt de stam van boven naar beneden in hanteerbare blokken gezaagd.

Indien nodig worden de stamstukken met een katrolsysteem afgevangen door de grondman.

Kroonverankering


Een kroonverankering is een kunstmatige verbinding tussen takken onderling of tussen een tak en de stam, met als doel te voorkomen dat de tak uitbreekt. Meestal wordt dit toegepast bij slechte takaanhechtingen (plakoksels) of bij monumentale bomen met verminderde groei.

Een anker wordt best dynamisch (flexibel) geïnstalleerd. Zo blijft de boom gestimuleerd om nieuw hout aan te maken op de zwakke plekken en worden piekbelastingen tijdens een storm geleidelijk opgevangen waardoor er minder grote krachten op de aanhechtingen komen te staan.

Soms bij een erg ongelukkige zijwind is het niet altijd te voorkomen dat een verankerde tak toch losscheurt, het anker voorkomt dan wel dat er schade aan de omgeving ontstaat.


Visuele boombeoordeling


Bij de kwaliteitsbeoordeling van bomen bekijken we de conditie van de boom, de breukgevoeligheid en de stabiliteit. Er wordt onder andere gekeken naar de bladbezetting, de scheutlengte, eventuele vruchtlichamen van zwammen, holtes, barsten, scheuren, ingesloten bast...

Naarmate de boom ouder wordt verhoogt het risico op breuk of windworp en als eigenaar bent u aansprakeliijk voor eventuele schade. Laat daarom uw bomen steeds door een professional beoordelen.

Andere diensten


Wortelstronken uitfrezen,

Stormschade opruimen,

Hout versnipperen,

Brandhout zagen en klieven...